Loading...

 چین کن کاغذ ( فیلتر هوا ) .( بهان فیلتر ) سنگین و گلدار - صنعتی behan-sanat.irیاbhnf.ir

با قابلیتهای ذیل افتخار دارد در خدمت شما تولید کنندگان محترم باشد : برای برخی ماشینهای سنگین و صنعتی چین کاغذها بایستی گلدار باشد که چین کن ان بایستی جداگانه ساخته شود . دستگاه چین کن کاغذ سنگین ، صنعتی و گلدار،آماده تحویل چین کاغذ برای ماشینهای سنگین و فیلترهای صنعتی و نیروگاهها باغلتکهای گلدار ، مناسب، با سایز های متفاوت و همچنین با ارتفاع چین متفاوت از 28 میل ت55 و حتی بیشتر به سفارش مشتری با پرفراژ ، رول جمع کن و اتو

این یک متن آزمایشی است که به راحتی از بخش مدیریت قابل ویرایش است