Loading...

 

 

ماشین آلات تولید فیلتر هوای خودرو ( بهان فیلتر  http://behan-technique.ir/

1-ساخت خط تولید فیلتر هوای( pu ) خودروهای سبک به روش تمام اتوماتیک (با میز

 CNC ) -2ساخت خط تولیدفیلترهوای خودروهای سنگین با (بامیزCNCمخصوص

) - 3ساخت دستگاه کاغذ چین کن کاغذ به روش غلطکی و چسب زن کامل (فیلترهای کتابی

) - 4ساخت دستگاه کاغذ چین کن کاغذ به روش غلطکی مخصوص ماشینهای سنگین (گلدار

) -5ساخت دستگاه کاغذ چین کن کاعذ به روش تیغه ای (فیلترهای گرد ، باعرض و ارتفاع چین متفاوت جهت فیلترهای گرد برای بنزین و هوا و روغن و

 .... ) -6ساخت دستگاه چینکن زیکزاکی (فیلتر روغن 206

7-ساخت دستگاه برش رول به رول

 -8ساخت دستگاه پرس پنوماتیک(در فرایندتولید فیلترهوا

) -9ساخت دستگاه دایکات برش نمد

 -10ساخت دستگاه گرد زن و چسب ریز

 -11تامین کننده مواد اولیه ایزو و پلی، تور ، قالب ، کاغذ چین خورده . کاعذ خام ( رول

) -12فروش خط تولید کار کرده

این یک متن آزمایشی است که به راحتی از بخش مدیریت قابل ویرایش است